Czy wiesz, że…

Ojciec króla Stanisława Leszczyńskiego- Rafał Leszczyński, któremu zawdzięczamy wybudowanie Zamku w formie niemal identycznej, jaką obecnie znamy, był magnatem bliskim królowi Janowi III Sobieskiemu i wraz z nim uczestniczył w Odsieczy Wiedeńskiej prowadząc chorągiew husarzy. W roku 1700 odbył poselstwo do sułtana Turcji. Sprawował liczne, ważne urzędy w Rzeczypospolitej: był podskarbim wielkim koronnym, starostą wielkopolskim, wojewodą poznańskim, kaliskim, łęckim, wicemarszałkiem Trybunału Głównego Koronnego. Jego wizerunek możemy oglądać w bogato zdobionej kompozycji rzeźbiarskiej, znajdującej się nad barokowym kominkiem w Sali Czterech Pór Roku w Zamku.