Czy wiesz, że…

O ile mówiąc o Zamku wspomina się zawsze wybitnych właścicieli od Jana z Czerniny do książąt Sułkowskich, o tyle niekiedy zapomina się, iż w historii nowożytnej pojawili się inni - nam współcześni bohaterowie, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Sułkowskich z dyrektorem prof. Łopuszańskim. Ta elitarna, eksperymentalna szkoła działająca w latach 1928 - 1939, słynęła nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale też z hartowania zasad etyczno - moralnych uczniów. Ze szkoły tej wyszło wielu artystów, lekarzy, polityków, czy też inżynierów, którzy współorganizowali polską rzeczywistość po zawierusze wojennej.

W Zamku znajdują się obszerne zbiory po tej ciekawej szkole.