Czy wiesz, że…

Wspominając niekiedy Napoleona Bonaparte, zupełnie nie kojarzymy dwóch bohaterów Zamku Rydzyńskiego:

Józef Sułkowski - najwybitniejszy adiutant Napoleona Bonaparte, poległy w Kairze, którego nazwisko widnieje na Łuku Tryumfalnym w Paryżu

Książę Antoni Paweł Sułkowski - generał dywizji Księstwa Warszawskiego, naczelny wódz wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, trzeci ordynat Ordynacji Sułkowskich. U boku Napoleona walczył w kampanii 1806-1807 podczas walk o Kołobrzeg i Gdańsk, w kampanii 1808-1809 w Hiszpanii, w 1812 w wojnie z Rosją oraz w 1813 w Niemczech.

W Zamku znajdują się zbiory po Antonim Pawle Sułkowskim.