Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich

Uczniowie, wychowawcy, pracownicy

Kuratorium Fundacji im. Sułkowskich w l. 1928 - 1939

Przewodniczący Fundacji - Mieczysław Chłapowski, ziemianin, działacz gospodarczy, wnuk gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Zastępca Przewodniczącego - Witold Celichowski, adwokat i notariusz z Poznania

Członkowie:

Tadeusz Łopuszański, wiceminister WRiPO, po objęciu dyrekcji Gimnazjum zastąpiony przez Zdzisława Rudzkiego, dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W drugiej kadencji Wiktor Ambroziewicz, dyrektor tegoż Gimnazjum.

Antoni Ponikowski, profesor Politechniki Warszawskiej, w drugiej kadencji Juliusz Poniatowski, wizytator Liceum Krzemienieckiego, zastąpiony w 1935 r. przez Zbigniewa Lepeckiego, wizytatora szkół w Ministerstwie WRiOP.

Wiktor Schramm, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, specjalista w dziedzinie rolnictwa ekonomiki rolnej. W trzeciej kadencji (od 1937 r.) Jan Krzesiwo, inspektor dóbr Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Kazimierz Dolski, kierownik referatu w Ministerstwie WRiOP.

W posiedzeniach Kuratorium Fundacji stale brał udział Kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego Bernard Chrzanowski,  Generalny Zarządca Dóbr  Fundacji  dr Leon Preibisz oraz z-ca  Generalnego Zarządcy Dóbr  Fundacji inż. leśnik Wiesław Szczerbiński.

 

 Pierwsza matura 1933

Maturzyści z 1933 r. W ostatnim rzędzie stoją: Jakub Tomaszewicz, Wincenty Pezacki, Henryk Krzymień. Od lewej: Kazimierz Nazarczuk, Brunon Piekara, prof. Józef Sułkowski, Mieczysław Wojciechowski, prof. Romuald Wilkowski, Kazimierz Szczepański, Bogusława Golachowska, Bogdan Michalik, Mieczysław Zając, Tadeusz Skarzyński, Wacław Białkiewicz, azimierz Ciechanowski, Franciszek Bierła, Konstanty Jażdżewski, Józef Bubicz, Benon Dobrowolski, Jerzy Rosenwert.

Od lewej siedzą: prof. Kazimierz Pikulski, prof. Edward Hohendorf, prof. Bronisław Nekanda-Trepka, prof. Stefan Kubica, dyr. Tadeusz Łopuszański, prof. Arkadiusz Piekara, prof. Urban Wawrzynowicz, ks. Ignacy Walczewski, prof. Wacław Ołtuszewski, prof. Oskar Żawrocki, prof. Seweryn Grabianka, prof. Tadeusz Maresz.

 

Druga matura 1934

Od lewej stoją: Mieczysław Hołuj, Hieronim Morawski, Jan Jarecki, Stanisław Żychski, Jerzy Rossudowski, Jerzy Turczynowicz, Tadeusz Dobrzański, Edmund Kosmowski, Aleksander Czarnowski, Zbigniew Kulczycki, Andrzej Piotrowski, Tadeusz Polus, Kazimierz Machnik, Leon Katulski, Lechosław Wojda, Bernard Hupka, Wincenty Żurowski,

Od lewej siedzą : prof. Wacław Ołtuszewski, prof. Arkadiusz Piekara, prof. Tadeusz Maresz, prof. Bronisław Nekanda Trepka, dyr. Tadeusz Łopuszański, Wanda Bujakowska, prof. Henryk Dubas, prof. Kazimierz Karczewski, prof. Kazimierz Pikulski. Poniżej: Stanisław Czerwiakowski, Jan Gliński, Zdzisław Małkowski

 

Trzecia matura, 1935

Stoją, od lewej: Mirosław Stefanowski, prof. Oskar Żawrocki, Jan Chorowicz, Władysław Karski, Lech Czechowicz, Władysław Górski, Witold Czerwiński, Stanisław Czernic, Józef Świeżyński, Zygmunt Bujakowski, Edmudd Kolibabka, prof. Marian Jasieński, Stanisłąw swinarski, Jerzy Stolz, Hubert Czachorowski, prof. Stefan Kubica, prof. Henryk Dubas. Siedzą, od lewej: prof. Kazimierz Karczewski, prof. Wacław Ołtuszewski, prof. Arkadiusz Piekara, prof. Bronisław Nekanda Trepka, dyr. Tadeusz Lopuszański, ks. Ignacy walczewski, prof. Stefan Kubica, prof. Tadeusz Maresz. Siedzą, od lewej: Mirosław Filipowicz, Stanisław Panek

 

Czwarta matura 1936

Stoją, od lewej: Tadeusz Niedzielski, Janusz Kryczkowski, Karol Brzozowski, Józef Kwiatek, Maciej Swinarski, Jan zaborowski, Michał Karski, Mieczysław Świerz. Siedzą od lewej: janusz Barthel de Weydenthal, Rafał Lubomirski, Wiktoryn Ciechanowski, Jerzy Dudziński, Jan dzido, Wacław Gąssowski.

 

Piąta matura 1937

Mikołaj Bystram, Marceli Czarnecki, Józef Czarnowski, Stefan Exner, Jan Haft-Szatyński, Jerzy Karski , Andrzej Mazaraki, Czesław Mierzejewski, Stanisław Mokrzycki, Jan Nestrypke, Zbigniew Wierzbicki, Jerzy Wolszczan (opis alfabetyczny)

 

Szósta matura 1938

Marian  Barthel de Weydenthal, Andrzej Budzyński, Jerzy Butkiewicz, Henryk Gilewski, Stanisław Goldenberg, Andrzej Jasiukowicz, Eugeniusz Kowalewski, Kazimierz Ponikiewski ,Jerzy Potocki, Felicjan Preibisz, Julian Rudowski, Stanisław Skotnicki, Andrzej Stamirski, Stanisław Stoltz, Zygmunt Wernik, Stanisław Wiśniewski, Tadeusz Witt, Stanisław Zaborowski           

 

Siódma matura 1939

Bogdan Antoszewski, Andrzej Chłapowski, Andrzej Dromlewicz, Rościsław Iwanów, Konstanty Jelński, Antoni Kokczyński, Tadeusz Kuźmicki, Jerzy Łebkowski, Jerzy Modliński, Stanisław Ostrowski, Gustaw Ponikiewski, Stanisław Potworowski,  Andrzej Skarżyński, Ksawery Szlenkier,  Edward Żółtowski

 

Wychowawcy i pracownicy Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich

 

 • Stanisław Borowiak. Mieszkaniec Rydzyny, stolarz i instruktor prac ręcznych. Po wojnie czynny przy odbudowie Zamku.

 • Helena z Bizańskich Bujakowska (1885 - 1963, sekretarka Szkoły,  absolwentka UJ w Krakowie

 • Barbara Christmann. Nauczycielka j. polskiego i angielskiego

 • Mieczysław Dorywalski (1905 - 1975), nauczyciel geografii w l. 1933 - 37). Po II wś. pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego

 • Henryk Dubas (1900- 1980). Nauczyciel języka polskiego. Po wojnie nauczyciel w szkołach średnich w Warszawie.

 • Marian Elmisz, nauczyciel śpiewu i wychowania fizycznego

 • Henryk Jakub Gniot Fidler (1910 - ). Nauczyciel wychowania fizycznego ew l. 1933 - 1938).

 • Lidia z Kossowskich Golachowska ( 1889 - 1983). Intendentka Szkoły.

 • Seweryn Grabianka ( ). Nauczyciel chemii w l. 1930 - 32).

 • Edward Hohendorf ( ). Nauczyciel fizyki w l. 1932 - 33.

 • Mieczysław Hołdanowicz ( 1910 - 1971). nauczyciel robót ręcznych. Po II wś. w Anglii.

 • Jerzy Edmund Jankowski (1912 - 1991). Nauczyciel j. polskiego. Po II wś. pracownik naukowy IBL PAN w Warszawie.

 • Marian Jasieński (1906 - 1943). Nauczyciel j. polskiego i historii w l. 1933 - 39. podczas II wś. nauczyciel w Polskim Gimnazjum w Balatonzamardi.

 • Kazimierz Aleksander Karczewski (1902 - 1940). Nauczyciel chemii w l. 1933 - 39. Więzień Starobielska.

 • Bogdan Kokociński . nauczyciel geografii przed 1939 r. Po ii wś. nauczyciel szkół w Lesznie.

 • Ludwik Kozłowski. nauczyciel fizyki.

 • Izabela Kubica z d. Nawakowska (1903 - 1922). W l. 1933 - 1937 nauczycielka języka niemieckiego.

 • Stefan Kubica (1904 - 1974) . Nauczyciel języka niemieckiego w l. 1929 - 1939. Po II wś. profesor UAM w Poznaniu.

 • Stefan Kurzawski (1912 - 1944). Nauczyciel wychowania fizycznego w l. 1937 - 1939. Podczas II wś. komendant obwodu AK w Krotoszynie. zamordowany w Żabikowie k. Poznania.

 • Antoni Kwinta (1889 - 1930). nauczyciel rysunku i robót ręcznych od 1928 r.

 • Łopuszańska z Bizańskich Irena (1875 - 1946). Opiekunka infirmerii szkolnej. Żona dyr. Tadeusza Łopuszańskiego.

 • Marian Majerowicz (1928 - 1935). Nauczyciel śpiewu w l. 1928 - 1935).

 • Tadeusz Maresz (1895 - 1944). Wicedyrektor i nauczyciel historii w l. 1929 - 1939). harcmistrz Rzeczpospolitej. Więzień oflagu w Dossel.

 • Gracjan Matysiak. Nauczyciel religii w l. 1930 - 1932).

 • Wawrzyniec Maurer (1899 - ). Nauczyciel języka łacińskiego w l. 1930 - 1932). Po II wś. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Józef Mikołajtis (zm. 1991). Nauczyciel języka polskiego w l. 1929 - 1931.

 • Milewski NN . Nauczyciel fizyki i matematyki w l. 1937 - 1939.

 • Miszkin (Myszkin) Jan. Główny elektryk w elektrowni Fundacji. W l. 1945 - 1950 burmistrz Rydzyny.

 • Wacław Edmund Moenke (1883 - 1940). Lekarz szkolny, więzień Kozielska.

 • Alojzy Musielak ( ). Woźny szkolny i palacz w zamkowej kotłowni

 • Bronisław Nekanda Trepka (zm. 1944). nauczyciel języka łacińskiego.

 • Wacław Ołtuszewski. Nauczyciel przyrody w l. 1929 - 1939. Po wojnie adiunkt UAM, nast. Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

 • Wincenty Pawlikowski. Woźny szkolny.

 • Arkadiusz Piekara. Nauczyciel fizyki w l. 1928 - 1939. Podczas pracy w Rydzynie związany z paryską Sorboną i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. W swej pracowni (Sala Rycerska) dokonał kilku ważnych odkryć naukowych.  Po wojnie profesor Politechniki Gdańskiej, następnie UAM w Poznaniu, dyrektor Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. 

 • Kazimierz Pikulski. Nauczyciel rysunku i robót recznych.

 • Sawicki. Ksiądz, nauczyciel religii w l. 1928 - 1929.

 • Jan Sikora. Nauczyciel wychowania fizycznego w l. 1938 - 1939.

 • Irena Sitkowska. Szkolny lekarz dentysta.

 • Michał Sitkowski. Lekarz szkolny. 

 • Józef Steczko. Nauczyciel matematyki w l. 1929 - 1930.

 • Józef Sułkowski. nauczyciel języka polskiego w l. 1930 - 1933. W czasie wojny żołnierz AK, za działalność konspiracyjną stracony w 1944.

 •  Ignacy Walczewski. Ksiądz, kapelan i nauczyciel religii w l. 1930 - 1939. Więzień Dachau. Po wojnie wykładowca w Polskim Seminarium Duchownym, doktorat na Sorbonie, nast. profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu.

 • Urban Wawrzynowicz. Nauczyciel języka polskiego i łaciny. w l. 1932 - 1933. Więzień Kozielska. Zamordowany w Lesie Katyńskim (transport X lub XI).

 • Romuald Wilkowski. Nauczyciel matematyki w l. 1930 - 1939. W  1941 aresztowany za działalność konspiracyjną, zamordowany w Oświęcimiu w 1941 r.

 • Józef Winiewicz. Nauczyciel języka polskiego w l. 1928 - 1929. 

 • Oskar Żawrocki. Nauczyciel wychowania fizycznego w l. 1929 - 1936. Działacz harcerski na szczeblu ogólnopolskim. Od 1936  w Komisariacie RP w Wolnym Mieście Gdańsku, odpowiedzialny za szkolenie drużyn harcerskich. W 1939 Komendant Pogotowia Wojennego Harcerzy w Gdańsku. Po wojnie kierownik studium wychowania fizycznego na Akademii Medycznej w Gdańsku. 

 • Jadwiga Żawrocka. Działaczka harcerska, żona Oskara Żawrockiego. W szkole społecznie prowadziłą sklepik uczniowski. "Oddana sercem Rydzyniakom do końca swego zycia".