Piknik "Militaria z I i II wojny swiatowej

Relacja fotograficzna z pikniku militarnego.
Zamek SIMP w Rydzynie, 23 - 24 sierpnia 2014 r.