Hotel - Pokoje

Z dofinansowaniem ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 - 2014
wykonano remont pokoi hotelowych z łazienkami na kwotę 827455,22 zł netto. Zakupiono umeblowanie i doposażono pokoje hotelowe za kwotę 345 500.00 zł netto otaz dokonano przebudowy systemu telewizji hotelowej za kwotę  53 100, 82 zł netto

POKÓJ  KRÓLEWSKI

POKOJE KSIĄŻĘCE - ponadstandardowe wyposażenie oraz powierzchnia użytkowa,
usytuowane m.in. w narożnych basztach Zamku

338338338347

>347347347347

    pok. 321   pok. 321pok. 314