Historia SIMP

 

Henryk Mierzejewski urodził się w 1881 r. w Warszawie. W 1900 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Instytutu Politechnicznego w Warszawie.. Za działalność patriotyczną był w trakcie studiów prześladowany, a w 1906 r. uwięziony. Po rocznym pobycie w więzieniu opuścił kraj i wyjechał do Belgii, gdzie w 1909 r. ukończył Uniwersytet Techniczny w Liége. Powrócił do kraju i pracę zawodową rozpoczął w firmie Gerlach i Pulst w Warszawie, produkującej obrabiarki.
Równocześnie rozpoczął pracę naukową na Politechnice Warszawskiej. W 1919 r. otrzymał tytuł profesora i objął Katedrę Konstrukcji i Technologii Obrabiarek w PW. W 1923 r. został dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. W 1926 r. na zebraniu konstytucyjnym SIMP wybrany został pierwszym jego przewodniczącym. W okresie pracy naukowej opublikował 70 prac i rozpraw na temat obróbki metali i metrologii warsztatowej. Zmarł w Warszawie 28 czerwca 1929 r., w wieku 48 lat. Jego synowie, Jerzy i Czesław Mierzejewscy, wybitni konstruktorzy, byli uczniami Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie.