Aktualności

2012 , 2013


Noworoczne Koncerty Kolendowe Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Lesznie na Zamku w Rydzynie mają wieloletnią tradycję. Kolejny Koncert Kolędowy odbył się w dniu 22 stycznia o godz. 18. Wystapił jak zawsze znakomity chór PWSZ w Lesznie "Komenius" prowadzony przez p. doc. Alinę Pietrzak, dr Joanna Grochowalska (flet),  Instrumentaliści PSM I i II st. w Lesznie, Zespół Instrumentalny oraz Soliści Instytutu Muzyki PWSZ w Lesznia. Koncert poprowadził z wielką elegancja dr Ryszard Biberstein. W zgodnej opinii  Koncert był bardzo udany, co jest  zasługą  Artystów, licznie zgromadzonej publiczności i wspaniałej scenerii Sali Balowej rydzyńskiego Zamku.

    


Tegoroczna, XXVII edycja Koncertów Noworocznych na Zamku w Rydzynie,  to w sumie 8 koncertów, jak zawsze przy szczelnie wypełnionej Sali Balowej. Pośród zaproszonych Gości byli m.in. Wicemarszalek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak,  Konsul Generalny RP w Winnicy (Ukraina) Krzysztof Świderek, Najwyższe Władze SIMP.  Szanownym Gościom, Uczestnikom Koncertów oraz  Sponsorom i Współorganizatorom serdecznie dziękujemy!  W Koncertach Noworocznych na Zamku w Rydzynie, edycja 2013,  wzięło udział ok. 2500 osób.

    


Na wielkim balu sylwestrowym na Zamku w Rydzynie radośnie witali Nowy Rok Goście z całego kraju i z zagranicy.

  


21 - 22 XI. Konferencja pn.  Europe and China in intercultural dialogue: 400 th anniversaryof birth of a jesuit Michał Boym SI.


17 XI w Sala reprezentacyjnych Zamku w Rydzynie odbył się doroczny bal charytatywny Lions Clubu.


Doroczny Bal Niepodległości


Jak co roku przed zimą ...


Styczniowe Targi Ogrodnicze w salach rydzyńskiego zamku.


W dniach 8, 14 i 15 stycznia odbyło się sześć Koncertów Noworocznych na Zamku SIMP w Rydzynie. Organizowane nieprzerwanie od 26. lat cieszą się ogromną popularnością. Jak co roku, zamkową Salę Balową szczelnie wypełniła publiczność nagradzająca oklaskami występy Capelli Zamku Rydzyńskiego oraz zaproszonych artystów - Sławomira Olgierda Kramma (baryton) i Małgorzatę Koperską (ksylofon). Na fortepianie solistom akompaniował Zbigniew Wajdzik.